Рубрика «цивільний процес»

20190207 № 363/1400/16-ц ВС: водій, матеріальна відповідальність

Постанова Іменем України 07 лютого 2019 року м. Київ справа N 363/1400/16-ц провадження N 61-2992 св 18 Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку про необхідність відмови у позові, оскільки пояснення у відповідача з приводу складених актів по факту нестачі продукції не відбиралися, контрольна повірка вагів не проводилася, причини з яких сталася нестача не …

2015.04.02 № 6-222цс14 ВСУ: порушення, невизнання, оспорювання

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ  Правова позиція, висловлена ВСУ при розгляді справи № 6-222цс14 Відповідно до частини першої статті 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Частиною першою статті 15 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) визначено право …

2014.10.17 ВССУ: Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах

ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПОСТАНОВА від 17 жовтня 2014 року N 10 Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах Із змінами і доповненнями, внесеними постановою пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  від 25 вересня 2015 року N 10 З метою забезпечення …

2014.04.22 № 4-рп/2014 КСУ: Рішення у справі № 1-5/2014

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯКОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним зверненням громадянина Рейніша Леоніда Валерійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 10 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України

2014.02.07 № 6 ВССУ: Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах Законом України від 04 листопада 2010 року N 2677-VI

ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПОСТАНОВА від 7 лютого 2014 року № 6 Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах Законом України від 04 листопада 2010 року N 2677-VI …

2013.12.18 № 6-138цс13 ВСУ: Прецедентне рішення

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 грудня 2013 року ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ(у справі N 6-138цс13) Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 5 ЦК України акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності; якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до …

2013.09.25 № 6-97цс13 ВСУ: Прецедентне рішення

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 вересня 2013 рокуПРАВОВА ПОЗИЦІЯ,висловлена Верховним Судом України в постанові від 25 вересня 2013 року (справа № 6-97цс13) За змістом частини першої статті 559 Цивільного кодексу України до припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов’язання, здійснені без згоди поручителя, які призвели до збільшення обсягу відповідальності останнього, зокрема: підвищення розміру …

2013.08.01 ВССУ: Аналіз судової практики застосування Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ Аналіз судової практики застосування Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»

2013.05.16 № 24-753/0/4-13 ВССУ: Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування

Інформаційний лист Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ № 24-753/0/4-13 від 16.05.2013                                              «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування»

2013.02.01 ВСУ: Узагальнення судової практики щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ УЗАГАЛЬНЕННЯ Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України