Рубрика «цивільний процес»

2013.12.18 № 6-138цс13 ВСУ: Прецедентне рішення

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 грудня 2013 року ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ(у справі N 6-138цс13) Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 5 ЦК України акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності; якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до …

2013.09.25 № 6-97цс13 ВСУ: Прецедентне рішення

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 вересня 2013 рокуПРАВОВА ПОЗИЦІЯ,висловлена Верховним Судом України в постанові від 25 вересня 2013 року (справа № 6-97цс13) За змістом частини першої статті 559 Цивільного кодексу України до припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов’язання, здійснені без згоди поручителя, які призвели до збільшення обсягу відповідальності останнього, зокрема: підвищення розміру …

2013.08.01 ВССУ: Аналіз судової практики застосування Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ Аналіз судової практики застосування Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»

2013.05.16 № 24-753/0/4-13 ВССУ: Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування

Інформаційний лист Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ № 24-753/0/4-13 від 16.05.2013                                              «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування»

2013.02.01 ВСУ: Узагальнення судової практики щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ УЗАГАЛЬНЕННЯ Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

2013.01.28 № 24-152/0/4-13 ВССУ: Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі

Інформаційний лист Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 24-152/0/4-13 від 28.01.2013 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі»

2012.06.14 № 10 ВССУ: Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2012 № 10  «Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку» З метою забезпечення правильного й однакового застосування норм цивільного процесуального законодавства про перегляд судових рішень у касаційному порядку пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє …

2010.07.08 № 18-рп/2010 КСУ: Рішення у справі № 1-43/2010

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИРІШЕННЯКОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним зверненням громадянина Слободянюка Івана Івановича щодо офіційного тлумачення положення пункту 12 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України м. К и ї в 8 липня 2010 року № 18-рп/2010 Справа № 1-43/2010

2010.04.28 № 12-рп/2010 КСУ: Рішення у справі № 1-30/2010

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИРІШЕННЯКОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду) м. К и ї в         Справа № 1-30/2010 28 квітня 2010 року № 12-рп/2010

2010.01.27 № 3-рп/2010 КСУ: Рішення у справі № 1-7/2010

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку зі статтею 129 Конституції України (про апеляційне оскарження ухвал суду) м. К и ї в           Справа № 1-7/2010 27 …