Рубрика «цивільний процес»

20200610 № 347/576/18 встановлення факту, відсутності трудової книжки, оскарження

Постанова Іменем України 10 червня 2020 року м. Київ справа № 347/576/18 провадження № 61-45995св18 Встановлення факту наявності трудового стажу для призначення пенсії здійснюється органами Пенсійного фонду України під час прийняття рішення про призначення пенсії, а рішення вказаного органу щодо її призначення підлягає оскарженню у встановленому законом порядку. Заяви про встановлення фактів трудового стажу не можуть …

20201209 ВС № 211/5994/17: розписка, повернення авансу, завдатку, ст. 1212 ЦКУ

Адвокатське бюро "Вектор", податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

Постанова Іменем України 09 грудня 2020 року м. Київ справа № 211/5994/17 провадження № 61-15037св19 Суди не правильно встановили правову природу розписки, виданої ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_7 , оскільки за її змістом вона отримала як завдаток 10 000,00 дол. США у рахунок укладання в майбутньому договору купівлі-продажу житлового будинку на АДРЕСА_1 . На випадок неможливості укладення …

20201229 № 0910/2-103/2011: правонаступництво, відступлення права вимоги, заміна, виконавчого провадження

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

Постанова Іменем України 29 грудня 2020 року м. Київ справа № 0910/2-103/2011 провадження № 61-13311св20 у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора. Така заміна кредитора відбувається поза межами …

20201117 № 705/3113/15 ВС: збільшення відповідальності поручителя, припинення

Постанова Іменем України 17 листопада 2020 року м. Київ справа № 705/3113/15 провадження № 61-20552св19 Умова договору поруки про те, що поручитель при укладенні цього договору дає свою згоду на зміну умов договору про іпотечний кредит без додаткового погодження змін з поручителем, не свідчить про надання ним згоди на такі зміни. Встановивши, що умовами додаткової угоди …

20201111 № 333/7160/17 ВС: менеджер зі збуту, матеріальна відповідальність

Постанова Іменем України 11 листопада 2020 року м. Київ справа № 333/7160/17 Суди попередніх інстанцій виходили з посадової інструкції менеджера зі збуту. У ній зазначалося, що на працівника покладено обов’язок продажу продукції, а його посада віднесена до сфери застосування повної матеріальної відповідальності. Також суди попередніх інстанцій взяли до уваги те, що договір про повну матеріальну відповідальність, …

20201111 № 619/82/19 ВС: визнання договору недійсним, наявність позову

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

Постанова Іменем України 11 листопада 2020 року м. Київ справа № 619/82/19 провадження № 61-23057 св 19 Боржник не є абсолютно вільним у обранні варіантів власної поведінки, його дії не повинні призводити до такого стану, в якому він поставатиме неплатоспроможним перед своїми кредиторами. Натомість на момент учинення оспорюваного правочину дарувальник був обізнаний з наявністю позовних вимог …

20201111 ВС № 755/22219/14 авторство на твір розпорядження

Постанова Іменем України 11 листопада 2020 року м. Київ справа № 755/22219/14 провадження № 61-37510св18 Відмовляючи в задоволенні позову, апеляційний суд зазначив, що створені ОСОБА_1 фотографії в електронному вигляді були передані ним представнику відповідача з метою їх подальшого використання саме з метою реклами, а гонорар за виконану роботу мав символічний характер. Таким чином, ОСОБА_1 сам …

20201103 № 291/1130/19 ВС: звільнення, прогул, непрацездатність, пояснення, поважних причин

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 03 листопада 2020 року м. Київ справа № 291/1130/19 адміністративне провадження № К/9901/16268/20 Необхідною підставою для звільненні працівника за пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП України є відсутність на роботі працівника без поважних причин. Прогулом визнається відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно …

20201021 ВС № 726/938/18 нововиявленими обставинами

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

Постанова Іменем України 21 жовтня 2020 року м. Київ справа № 726/938/18 провадження № 61-14879св19 Вирішуючи питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, суд має виходити з визначених ч. 2 ст. 423 ЦПК України підстав, перелік яких є вичерпним. Зокрема, такими підставами є істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були …

20201007 № 752/7501/18 договір солідарність в інтересах сім’ї

Постанова Іменем України 07 жовтня 2020 року м. Київ справа № 752/7501/18 провадження № 61-4114св20 Тлумачення частини четвертої статті 65 СК України дає підстави для висновку, що той з подружжя, хто не брав безпосередньо участі в укладенні договору, стає зобов`язаною стороною (боржником), за наявності двох умов: 1) договір укладено другим із подружжя в інтересах сім`ї; 2) …