Записи с меткой «Юрист»

Рішення Євросуду: Пічкур проти України від 07.02.2014 року

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

РАДА ЄВРОПИЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИП’ята секція РІШЕННЯ Справа «Пічкур проти України» (Заява N 10441/06) Страсбург, 7 листопада 2013 року ОСТАТОЧНЕ7 лютого 2014 року

2014.05.07 № 10-644/0/4-14 ВССУ: Інфолист

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 07.05.2014 № 10-644/0/4-14    Головам апеляційних судів областей,міст Києва і Севастополя,Апеляційного судуАвтономної Республіки Крим Про належне забезпечення рівності трудових прав громадян при розгляді спорів, що виникають у сфері трудових відносин

2014.04.29 № 3-13гс14 ВСУ: Прецедентне рішення

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 29 квітня 2014 року З урахуванням змісту статей 6, 19 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та пунктів 5.1, 5.29 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 N 190, визначення у договорі кількості стічних вод …

2014.04.23 № 6-39цс14 ВСУ: Прецедентне рішення

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 квітня 2014 року ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ,яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 23 квітня 2014 року (справа N 6-39цс14) Оскільки правовідносини щодо надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду на території України врегулюванні статтею V Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 року …

2014.04.22 № 4-рп/2014 КСУ: Рішення у справі № 1-5/2014

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯКОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним зверненням громадянина Рейніша Леоніда Валерійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 10 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України

2014.04.16 № 6-146цс13 ВСУ: Прецедентне рішення

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 16 квітня 2014 року За змістом ч. 1 ст. 388 ЦК України майно, яке вибуло з володіння власника на підставі рішення суду, ухваленого щодо цього майна, але в подальшому скасованого, вважається таким, що вибуло з володіння власника поза його волею

2014.04.14 № 21-21а14 ВСУ: Прецеденте рішення

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ 15 квітня 2014 року   м. Київ На підставі системного аналізу положень Митного кодексу України; Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби …

2014.04.08 № 3-7гс14 ВСУ: Прецедентне рішення

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ, Адвокатське бюро "Вектор"

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 8 квітня 2014 року Якщо у договорі про надання послуг сторони визначили акт приймання-передачі виконаних робіт суттєвим елементом встановлених між ними правовідносин, то договір як джерело матеріального права у вирішенні спору підлягає застосуванню у повному обсязі згідно зі статтями 6, 11 ЦК України.

2014.04.02 № 6-19цс14 ВСУ: Прецедентне рішення

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 2 квітня 2014 року м. Київ Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України у складі: Разом з тим у справі, яка переглядається, судом встановлено, що з позивачкою було укладено строковий трудовий договір, а звільнення її з роботи проведено у зв’язку із закінченням строку …

20140402 ВСУ від 02.04.2014 — ст. 625 ЦКУ

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 2 квітня 2014 року м. Київ Зобов’язання за договором банківського вкладу в банківському металі – золоті не є грошовим зобов’язанням, оскільки в ньому не передбачено передачу грошей як предмета договору або сплату їх …